Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 366)(indskriftid: 366)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Åker-sten 1

Alternativ titel: Grødby-stenen

Fundomstændigheder:
Fundhistorien går tilbage til Ole Worms tid, hvor det meddeles, at stenen var udlagt i en bro. Senere blev den glemt for så igen at dukke op i Grødby bro i 1819. Her fra er den i midten af 1800-tallet flyttet til Åkirkeby.

Opbevaringssted: Åkirkes våbenhus sammen med Åker-sten 2 (Bh 28).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i bro.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 214

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingtid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til de ældre sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Sønder (Herred), Åker (Sogn). Nr.: 060205

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1624

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 255 cm

Bredde: 83 cm

Tykkelse: 22 cm

Oprindelige mål: Bredden og tykkelsen er målt det største sted.

Tilstand: Allerede på tegninger fra Ole Worms tid fremgår det, at toppen af stenen var slået af.


Stikord:


Sjæleformel
Svarabhaktivokal
Rejserformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 27

Dansk oversættelse:
Thorfast og Troels og Bove de satte disse kumler efter ... og Broder. Gud og Guds mor hjælpe hans ånd/deres ånd. Svart ristede ret (rigtigt).

English translation:
Þorfastr and Þorgísl and Bófi, they placed this monument in memory of ... and Bróðir. May God and God's mother help his spirit/their spirits. Svartr carved rightly.

Transskription:
Þōrfastr ok ‏Þōrīls (Þōrgīsl) ok Bōfi þēR sattu kumbl þǿsi æftiR ... ... ok BrōðiR/Brōður. Guð hia[l]pi anda þessa ok Gu[ð]s mōð[i]R. S[v]artr rēst ret.

Translitteration:
þurfastr : auk : þurils : auk : bufi : þiR : satu : kuml : þusi : aftiR : -... ...f : auk : buruþR : kuþ : habi : ąta : þisa : auk : kus : muþR : sartr : rist : ret

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en *rejserformel efterfulgt af en *sjæleformel.

Tolkningskommentar:
Om tolkningen af risternavnet som Svartr fremfor Sartr/Særtr se Lerche Nielsen 1997:40. Formen "buruþR" afspejler ordet 'broder' anvendt som personnavn og med swarabhaktivokal. Navnet står antagelig i nominativ, da der ellers ventes reid-rune til sidst. i-runen er i så fald udeladt ligesom i ordet muþR. þisa opfates i DR som gen.plur. af pronominet sáRsi dvs en sammentrækning af *þæiRa+sa.

Særlige tegn: AnsuR-runen er ensidig med højrevendte bistave, der skråner nedefter. Der er brugt stungen i-rune (e).

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8,5-12 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i konturordnet rammebånd med begyndelse nederst til venstre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside langs stenens kant.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 370