Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 367)(indskriftid: 367)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Åker-sten 2

Alternativ titel: Møllegård-stenen

Fundomstændigheder:
Fundet i Worms tid liggende som bro over en å i Åker sogn. Den er i 1700-tallet flyttet til præstegården i Åkirkeby. I 1822 blev stenen endelig opsat i Åkirkes våbenhus.

Opbevaringssted: Åkirkes våbenhus 060205:166.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i bro.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske overgangssten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører stenen til de yngre i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Sønder (Herred), Åker (Sogn). Nr.: 060205

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1643

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 228 cm

Bredde: 143,5 cm

Tykkelse: 10 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over gulvet, bredden og tykkelsen er målt på de største steder.

Tilstand: Stenen har en enkelt afskalning, der det pågældende sted gør læsningen usikker, men tilstanden er i øvrigt god.


Stikord:


Sjæleformel
Rejserformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 28

Dansk oversættelse:
Gudmund og Frøbjørn rejste stenen efter deres far Esbern. Gud hjælpe hans sjæl.

English translation:
Guðmundr and Freybjǫrn raised the stone in memory of Ásbjǫrn their father. May God help his soul.

Transskription:
Guðmund[r] ok Frǿbiorn rēstu stēn æftiR Ǣsbiorn faður sinn. Guð hialpi siōlu hans.

Translitteration:
kuþmund : auk : f(ry)biorn : resdu : stein : eiftR : isbiorn : faþur : sin : | kuþ : hialbi : siolu : hans :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en *rejserformel efterfulgt af en *sjæleformel. En særlig opkaldelsesskik ses af sammenfaldet mellem efterled i fars og søns navn (se Kristensen 1930:155)

Læsningskommentar:
Den usikre læsning af r og y skyldes afskalning. Formen "resdu" afspejler overgangen sþ > st (sd). Nominativmærke (forventet -r efter dental) er fraværende i kuþmund, mens der er skelnet mellem R (i den forkortede form "eiftR") og r (i "faþur").

Tolkningskommentar:
Om tolkningen af mandsnavnet "isbiorn" som Æsbiorn fremfor Isbiorn se Lerche Nielsen 1997:36 (jf. Peterson 2007:29).

Særlige tegn: Der er brugt i-rune (e) og stungne dobbeltsidige t-runer (d) med prik midt på hovedstaven. Muligvis også stungen u-rune (y). AnsuR-runen (o-runen) er ensidig med højrevendte bistave, der skråner nedefter.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14-17 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i to seperate, afrundede rammebånd. Der ydre er konturordnet og indskriften begynder nederst til venstre. Det indre løber lodret på midterfladen. Indskriften skal her læses oppefra og nedefter.

Indskriftplacering:
På stenens bredside, dels langs kanten dels midt på fladen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 371

DRM-nr.: V, 31