Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 368)(indskriftid: 368)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Åker-sten 3

Alternativ titel: Bjælke-stenen (Åkirkebystenen†)

Fundomstændigheder:
Såvel topstykke som det nederste brudstykke af stenen er fundet ved Bjælkestenshusene med få hundrede meters afstand. Topstykket er registret allerede på Ole Worms tid, hvor det blev flyttet til Åkirkeby. Det er gået tabt allerede i 1700-tallet. Det nederste brudstykke blev (gen)fundet ved en grusgravning i midten af 1800-tallet.

Opbevaringssted: Matr. nr. 376v af Åkirkeby Markjorder i Åker Sogn (060206:73B).

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Man har tidligere registeret to brudstykker som to forskellige sten: Åkirkeby-stenen og Bjælke-stenen. Det blev siden klart, at de to stykker hører sammen. Stenen betegnedes derefter Åker-sten 3.

Ejerinstitution: Privateje

Inventarnr.: Fredningsnr. 5335:1

Sb-nr.: 74

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runstenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til de yngre sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Sønder (Herred), Åkirkeby (Sogn). Nr.: 060206

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1624/1850

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 145 cm

Bredde: 82 cm

Tykkelse: 13-16 cm

Oprindelige mål: Den samlede højde har været ca. 285 cm. Det tabte stykke målte ifølge Worm 2 alen (ca. 126 cm). Bredden er målt på det største sted.

Tilstand: Nederste del af runestenen er bevaret. Toppen er tabt, men stenens hele har kunnet rekonstrueres efter aftegninger fra 1600-tallet. Stenes bevaringstilstand er god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 23-24. København


Stikord:


God
Thegn
Rejserformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 29

Dansk oversættelse:
Thorsten, en *god *thegn, lod hugge efter Svend.

English translation:
Þorstein, a good þegn, had (the stone) cut in memory of Sveinn.

Transskription:
Þōrstæinn lēt h[a]gg[v]a æftæR Sv[ēn], gōðr þegn.

Translitteration:
þurst(e)[in : let : hka | efetR : su--]- (:) koþr : | þign (:)

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Den tabte del har ifølge de overleverede tegninger været ornamenteret. Tegningernes gengivelser er dog helt uoverensstemmende.

Læsningskommentar:
Læsningen er gjort ud fra den bevarede sten sammenstillet med Ole Worms træsnit og en tegning fra en præsteindberetning til Worm. Overensstemmelserne mellem de to tegningers gengivelser af runerne er ikke stor. Der er i høj grad tale om en rekonstruktion. o-runen er brugt for langt o i "koþr".

Tolkningskommentar:
Bemærk appositionen i nominativ. Runefølgen efetR er opfattet som runeomkastning for *efteR med markeret infortissvækkelse.

Særlige tegn: Ansur-runen (o-runen) er gennemstreget med bistave, der skråner nedefter mod højre. Der er brugt stungen i-rune (e).

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8,5-9,5 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften er konturordnet med indre rammestreg langs stenkanten med begyndelse nederst til venstre. Nederst løber et tværgående rammebånd som grundlinje. Runerne står her på hovedet og skal læses fra højre mod venstre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 372

DRM-nr.: V, 20