Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 624)(indskriftid: 624)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Ålborg-fibula

Alternativ titel: Scheelsminde-fibula

Fundomstændigheder:
Fundet i efteråret 1964 under udgravning til kloak.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Fibula.

Genstandstypekommentar: Fiblen er forgyldt på forsiden.

Anvendelse: Fiblen er et genanvendt skrinbeslag. Det korsformede hul i midten har været anvendt til låseanordningen.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 27998

Datering: 700-750

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stiltypologisk datering (Ramskou 1965:119-121).

Fundsted: Ålborg (Amt), Hornum (Herred), Ålborg (Sogn). Nr.: 120516

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1964

Arkæologisk periode: Yngre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 9,5 cm

Bredde: 4,3 cm

Tilstand: Der mangler de indfattede sten eller glasstykker fra seks cirkulære indfatninger.


Litteraturhenvisning(er):


Ramskou, Thorkild (1965): Et rektangulært spænde fra Scheelsminde, Ålborg Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1963 p. 119-121. København

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 60

Dansk oversættelse:
... Gotes (mandsnavn?)

English translation:
... Gutir's/Gotir's (?)

Transskription:
... Gutis/Gotis (?)

Translitteration:
(k)utis

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Forsiden dekoreret med fladedækkende ornamentik.

Oversættelses- og sagkommentar:
Muligvis ejerindskrift i genitiv.

Læsningskommentar:
Usikkert om rune 1 skal læses k eller eventuelt f (Moltke 1965:122), rune 5 er en s-rune af vikingetidstype.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
På bagsiden

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;160