Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 89)(indskriftid: 89)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Ålum-sten 1

Fundomstændigheder:
Stenen sad indmuret i det sydøstlige hjørne af Ålum kirkes våbenhus, kløvet i tre stykker.

Opbevaringssted: Ålum kirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Viborg (Amt), Sønderlyng (Herred), Ålum (Sogn). Nr.: 131215

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1843

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 133 cm

Bredde: 100 cm

Tykkelse: 25 cm

Tilstand: Stenen har været kløvet i tre dele, og overfladen er noget afskallet, så indskriften har visse steder taget skade. Et mindre stykke er gået tabt.


Stikord:


Bustrofedon
Dreng
Allitteration

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 37

Dansk oversættelse:
Tole rejste denne sten efter sin søn Ingeld, en meget god *dreng. Dette mindesmærke vil...

English translation:
Tóli raised this stone in memory of Ingialdr, his son, a very good "drengr". This memorial will ...

Transskription:
Tōli rēs[þ]i stēn þæssi æft Ingiald, sun sinn, miǫk gō[ðan dræn]g. Þǿ munu minni ...

Translitteration:
tuli : (r)(i)s-(i) : stin : þasi : aft | ikal:t : sun : sin : miuk (:) (k)|(u)... k : þau : mun(u) | mini : m- (r)gt : | iuf (:) þirta :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
þau mini er flertal, altså egentlig "disse mindesmærker". Indskriftens slutning har været rytmisk formet med *allitteration.

Tolkningskommentar:
Tolkningen af de afsluttende ord har voldt hovedbrud, se DR spalte 130 og Niels Åge Nielsen 1983:159f.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9,5-21 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriftens parallelle linjer læses *bustrofisk begyndende nedefra i midten. Fra venstre er linjefølgen 21345.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 94

DRM-nr.: II, 42