Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 91)(indskriftid: 91)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Ålum-sten 3

Fundomstændigheder:
Runestenen har stået ved foden af kirkebakken i Ålum, og dette regnes for værende dens oprindelige plads.

Opbevaringssted: Ålum kirkegård.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 2012:75

Sb-nr.: 57

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Indskriften må være ristet efter kristendommens indførelse.

Fundsted: Viborg (Amt), Sønderlyng (Herred), Ålum (Sogn). Nr.: 131215

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1890

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: 205 cm

Bredde: 137 cm

Tykkelse: 35 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden.

Tilstand: God. Billedsiden ret udvisket.


Stikord:


Sjælebøn

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 39

Dansk oversættelse:
Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge. Gud hjælpe hans sjæl vel.

English translation:
Végautr raised this stone in memory of Ásgeirr, his son. May God well help his soul.

Transskription:
Vīgotr rēsþi stēn þannsi æftiR Ǣsgi, sun sinn. Guð hialpi hans sēlu vel.

Translitteration:
: uikutr : risþi : stin : þąnsi : iftiR : ąski : sun : sin : kuþ : hialbi : hąns : silu : uil

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Tekstbåndet afsluttes af en spiral. En rytter på bagsiden kan sammenlignes med lignende ornamentik på Alstad-stenen, Norge.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften, der indholdsmæssigt hænger sammen med Ålum-sten 4, er med sin *sjælebøn en af de relativt få, erklæret kristne jyske runesten fra vikingetiden.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 17,5-22,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i spiralformm, egentlig konturordning, begynder i stenens nederste venstre hjørne.

Indskriftplacering:
Indskriften står på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 96

DRM-nr.: II, 58