Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 92)(indskriftid: 92)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Ålum-sten 4

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet i Ålum kirkedige og opstillet ved siden af Ålum 3 på kirkegården.

Opbevaringssted: Ålum kirkegård.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirkegårdsdige.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 2012:76

Sb-nr.: 57

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Indskrift i spiral, stungent i.

Fundsted: Viborg (Amt), Sønderlyng (Herred), Ålum (Sogn). Nr.: 131215

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1902

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: 150 cm

Bredde: 116 cm

Tykkelse: 22 cm

Tilstand: God.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 40

Dansk oversættelse:
Thyra, Vigots kone, lod rejse denne sten efter Thorbjørn, Sibbas søn, sin "søstling", som hun holdt mere af end hendes egen søn (el. end en kær søn).

English translation:
Þyrvé, Végautr's wife, had this stone raised in memory of Þorbjǫrn, son of Sibba, her sister's son, whom she cared for more than had he been her own son / than a dear son.

Transskription:
Þōrvī, Vīgots kona, lēt rēsa stēn þannsi æftiR Þōrbiorn, sun Sibbu, systling sinn, es hōn hugði bætr þan svāsum syni.

Translitteration:
þurui : uikuts : kuną : lit : risa : stin : þąnsi : eftiR : þurbiurn : sun : sibu : sustlik : sin : is : hun : hukþi : b(e)tr : þąn : suasum : suni :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften, der indholdsmæssigt bør ligge i forlængelse af Ålum-sten 3, afsluttes med en allittererende formel, der indholdsmæssigt er sjælden i runematerialet. En parallel findes dog på Upplands runinskrifter nr. 69: Munu æigi mærki mæiRi verða, moðiR gærði æftiR sun sinn æiniga. " Intet mindesmærke måtte blive større end dette, som moderen rejste efter sin eneste søn". Adjektivet svass betyder på vestnordisk "mild, blid, behagelig", men det kan overvejes, om der her foreligger en ældre, pronominal brug, som kendes fra andre germanske sprog (se DR spalte 720). Søstling, der er afledt af slægtskabsordet 'søster' kan specifikt betyde "fasters barn", men nærmere her barnet til en nær, kvindelig slægtning (DR spalte 721).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10-17,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften er ordnet i spiralform, egentlig konturordning, begyndende i nedre venstre hjørne.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 97