Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 637)(indskriftid: 637)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Århus-kam

Fundomstændigheder:
Kammen blev fundet i en brandtomt af et grubehus CME sammen med nogle tekstilrester, høvle, hulknive, et skebor, en jernkile og et antal hvæssesten, to hørhegler, to sporer, en skålformet fibel, 25 perler, to bennåle, to nøgler, diverse beslag, lerkar og fragmenter af trækar.

Opbevaringssted: Moesgård Museum.

Genstandstype: Kam.

Genstandstypekommentar: Kammen består af flere stykker kronhjortetak samlet med nagler.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Inventarnr.: EQN

Datering: 900-1050

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Den skålformede fibel, som kammen blev fundet sammen med, kan dateres til 900-tallet, og selve kammen er en lidt yngre type.

Fundsted: Århus (Amt), Hasle (Herred), Århus (Sogn). Nr.: 150311

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1964

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Tak.

Dimensioner: 17,1 cm

Bredde: 3,3 cm

Oprindelige mål: Målene angiver de største mål.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik 1975 (1975): hikuin.Århuskammen med runer fra byudgravningen 1964 hikuin 2 p. 145-150. Hikuin,

Peterson, Lena 2007 (2007): Nordiskt runnamnslexikon. Femte reviderade utgåvan. . Uppsala

Lerche Nielsen, Michael (1994): Fremmed indflydelse i det danske runemateriales personnavneforråd Vikingetidens sted- og personnavne. Rapport fra NORNAs 22. symposium i København 14.-16. januar 1993. NORNA-rapporter 54 p. 165-185. NORNA-förlaget, Uppsala

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 80

Dansk oversættelse:
Hægvin(?)

English translation:
Hegvin(?)

Transskription:
Hægvin(?)

Translitteration:
hik : uin / hig : uin

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Ifølge Erik Moltke kan indskriften tolkes som et engelsk mandsnavn, fordi navnet savner nominativsmærke, og endelsen uin mest sandsynligt afspejler det oldengelske navneled -wine (Moltke 1975). Tolkningen hviler dog på en tvivlsom, tidlig datering af runeindskriften. Samtidig peger forleddet Heg-, Hæg- snarest i retning af kontinentalgermansk område, ligesom navneleddet også forekommer i nordiske navne (Peterson 2007: 126). Eftersom Hægvin ikke i øvrigt er overleveret, må tolkningen som mandsnavn anses for usikker (Lerche Nielsen 1994 s. 169 f.). Dertil kommer, at indskriftens to runsekvenser kan udlæses på flere måder: i-runen som /i/, /e/, /æ/ og /æi/ og k-runen som /k/, /g/, /kk/, /gg/, /nk/ og /ng/.

Læsningskommentar:
Usikkert om k-runen er punkteret.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 0,5-0,7 cm

Skilletegnstype(r): Kort vertikal streg.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
På den ene side af kammen i dennes længderetning.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;361