Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 59)(indskriftid: 59)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Århus-sten 1

Fundomstændigheder:
Stenen sad på *Worms tid tilhugget som bygningssten i korsgangen mellem Frue kirke og klosteret.

Opbevaringssted: Moesgård Museums runehal.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Mørtelspor og sekundær tilhugning tyder på, at stenen har været genbrugt som bygningssten allerede før den endte i klostermuren ved Vor Frue. Herfra forsvandt den efter Worms tid, men blev genfundet i havnebolværket i 1866.

Anvendelse: Runesten tilhugget og genanvendt som bygningssten. Identisk med den ikke eksisterende DR 64 Århus 2

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering. Stungent k og m.

Fundsted: Århus (Amt), Hasle (Herred), Århus (Sogn). Nr.: 150311

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Kendt siden Worms tid

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 65 cm

Bredde: 87 cm

Tykkelse: 42 cm

Oprindelige mål: Stenen er tilhugget som kvader, så både toppen og bunden af indskriften mangler.

Tilstand: Uvist, hvor meget af indskriften der mangler.


Litteraturhenvisning(er):


Roesdahl, Else & Wilson, David 2006 Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen: (2006): The Århus rune-stones Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006 Navnestudier udgivet af Afdeling for Navneforskning 39 p. 208-229/211. C.A. Reitzels Forlag A/S, København


Stikord:


Worm, O.
Bustrofedon
Punkteret m
Hedeby

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 74

Dansk oversættelse:
[…] NN Thexle ...denne (sten) ... Åmunde ... ?som ?døde ?ved *Hedeby ...

English translation:
... NN Þegsla/(the) Adze ... this ... Ámundi ... ?who ?died ?near Hedeby ...

Transskription:
... Þæxla ... ... þannsi ... ... Āmunda ... ?[e]s ?va[rð] ?[d]ǿ[ðr] [a]t Hēðabȳ ...

Translitteration:
...R : þigsla : ... | ...n : þąnsi : i-... | ...R : ąmuta : ... | ...s : ua-(-) : (-)u... | ...(t) : hiþabu ...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Thexle, en slags økse, her angiveligt anvendt som tilnavn.

Tolkningskommentar:
Rekonstruktionen af relativsætningen es varð dǿðr at Hēðabȳ følger Wimmers rekonstruktionsforslag, der dog for restens vedkommende er for spekulativ, jf diskussionen i Danmarks Runeindskrifter.

Særlige tegn: *Punkteret m og k.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 11,5-18,7 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: De parallelle linjer læses i *bustrofedon fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 63

DRM-nr.: I, 2, 13