Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 60)(indskriftid: 60)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Århus-sten 2

Alternativ titel: Århus 3, Århus IV

Fundomstændigheder:
Ved ombygningen af Århus Katedralskole fandtes stenen i en trappe, hvor den lå med indskriften nedad. Af dens tilhugning fremgår, at den tidligere har været anvendt som sokkelsten.

Opbevaringssted: Moesgård Museums runehal.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Brudstykke af runesten

Anvendelse: Runesten, flere gange genanvendt som bygningssten.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering. Krydsskilletegn.

Fundsted: Århus (Amt), Hasle (Herred), Århus (Sogn). Nr.: 150311

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1847

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 100 cm

Bredde: 48 cm

Tykkelse: 42 cm

Oprindelige mål: Stenen mangler toppen og har været bredere, rester af runer i en tabt tredje parallel linje.

Tilstand: Runestenen har været genanvendt som sokkelsten og har derfor været tilhugget, så toppen og højre side med en del af indskriften er forsvundet.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 76

Dansk oversættelse:
[...] Asger Bjørns ?[søn] ... disse stene ...

English translation:
Ásgeirr ?son of Biorn ... these stones ...

Transskription:
ĀsgæiRR/ĀsgæiR Biarn[aR] ... s[t]æinaR þā[si] ...

Translitteration:
: ąskaiR : biar... | : s-a-naR : þ(a)... | ...-----...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Det er ikke muligt at afgøre, om Asger Bjørns (søn) er stenrejseren, eller om stenene er rejst til minde om ham.

Læsningskommentar:
Indskriften antages at begynde i midterlinjen,; men linjernes oprindelige antal, længde og rækkefølge er uvis.

Tolkningskommentar:
Tolkningen er meget usikker: ąskaiR kan være subjekt rejserformlen og stå i nominativ -gæiRR, eller stå akkusativ -gæiR styret af et forsvundet 'efter'. Runerne 'biar...' bør afspejle genitiv af mandsnavnet Biorn, og det forudsætter derfor et efterfølgende 'sun'.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14,5-16,5 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds, To krydser, To punkter.

Skriftordning: Indskriften i parallelordning synes at begynde nedefra i midterlinjen, men rækkefølgen af linjerne er usikker, og det er uvist, hvordan runerne i tredjelinjen har vendt.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 65

DRM-nr.: II, 40