Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 62)(indskriftid: 62)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Århus-sten 4

Alternativ titel: Århus-stenen III; Århus-stenen 5

Fundomstændigheder:
Ved en restaurering af Århus Vor Frue Kirke opdagedes stenen som grundsten under en pille.

Opbevaringssted: Moesgård Museums runehal.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirke.

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering; uftiR

Fundsted: Århus (Amt), Hasle (Herred), Århus (Sogn). Nr.: 150311

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1866

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 196 cm

Bredde: 72 cm

Tykkelse: 53 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over gulvet.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Roesdahl & Wilson 2006 Gammeltoft, Peder & Jørgensen, Bent (2006): The Århus rune-stones Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006 Navnestudier udgivet af Afdeling for Navneforskning 39 p. 208-229/218. C.A. Reitzels Forlag A/S, København

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 78

Dansk oversættelse:
Ketil rejste denne sten efter sin fader Inge.

English translation:
Ketill raised this stone in memory of Ingi, his father.

Transskription:
Kætill rēsþi stēn þannsi øftiR Inga, faður sinn.

Translitteration:
kitil : risþi : stin : þansi : uftiR : ika : faþur : sin

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 17-18 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften - en linje mellem rammestreger - læses nedefra.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenens bredside

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 67

DRM-nr.: II, 39