Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 63)(indskriftid: 63)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Århus-sten 5

Alternativ titel: Arhus 6; Arhus V

Fundomstændigheder:
Stenen blev opdaget i Frue Kirke i Århus som fundamentsten under korgavlen.

Opbevaringssted: Moesgård Museums runehal.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirke

Ejerinstitution: Moesgård Museum
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg
Danmark

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Lignende ornamentik ses på svenske runesten fra begyndelsen af 1000-tallet.

Fundsted: Århus (Amt), Hasle (Herred), Århus (Sogn). Nr.: 150311

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1905

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 157 cm

Bredde: 55-67 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over gulvet.

Tilstand: God, dog med et enkelt afslået hjørne ved stenens bund.


Litteraturhenvisning(er):


Christiansson, Hans 1959 (1959): Sydskandinavisk stil. Studier i ornamentiken på de senvikingatida runstenar. p. 68-72. Almqvist & Wiksell, Uppsala

Roesdahl & Wilson 2006 Gammeltoft, Peder & Jørgensen, Bent (2006): The Århus rune-stones Names through the Looking-Glass. Festschrift in Honour of Gillian Fellows-Jensen. July 5th 2006 Navnestudier udgivet af Afdeling for Navneforskning 39 p. 208-229/218-221. C.A. Reitzels Forlag A/S, København


Stikord:


Bustrofedon
Konturordning
Parallelordning

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 79

Dansk oversættelse:
Toste og Hove rejste sammen med Frebjørn denne sten efter Asser Sakse, deres fælle, en meget god dreng. Han døde som den største unidding blandt mænd. Han ejede skib sammen med Arne.

English translation:
Tosti and Hofi and Freybjǫrn, they raised this stone in memory of Ǫzurr Saxon / Sword(-wielder), their partner, a very good "drengr". He died as the most unvillainous of men; he owned a ship with Arni.

Transskription:
[T]ōsti ok Hōfi ok þēR Frøbiorn rēsþu stēn þannsi æftiR Assur Saksa, fēlaga sinn, harða gōðan dræng. SāR dō manna mæst[r] ūnīðingR, sāR ātti skip með Arna.

Translitteration:
Side A (-)usti : auk : hufi : auk : þiR : frebiurn : risþu : stin : þąnsi : eftiR : | : ąsur : saksa : filaka : sin : harþa : Side B kuþan : trik : saR : tu : | : mana : mest : uniþikR : | saR : ati : skib : miþ : arną :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Spiraler afslutter linjerne foroven og forneden på begge sider af stenen, på B-siden også kombineret med planteslyng foroven.

Læsningskommentar:
Et lille kors ses i slutningen af indskriften.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9,8-14,5 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds.

Skriftordning: Indskriften i konturordning begynder på A-siden nederst i venstre side og er adskilt fra midterlinjen med dobbelte rammestreger *Parallel-ordning med dobbelte rammestreger(bustrofedon) på B-siden.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på to tilstødende sider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 68

DRM-nr.: IV, 2, 41b