Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1040)(indskriftid: 1220)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Års-brakteat 1

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet over flere omgange; første fund gjort i 1914 ved pløjning. De øvrige genstande omfatter brakteaten Års 2, IK8, otte stempel-identiske B-brakteater, hvoraf én er med ornamenteret rand, fire skriftløse brakteater; en C, IK10, og tre D-, IK402, seks stk. betalingsguld og en halv rød glasperle.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Ålborg (Amt), Års (Herred), Års (Sogn). Nr.: 120814

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1914

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 22,5mm

Tilstand: Delvist ridset


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1-2 p. spalte 514. København

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 26, 30. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy IK 9

Dansk oversættelse:
Runelignende tegn.

English translation:
Rune-like symbols.

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstrevendt buste af et mandshoved med skraveret hår og et perlebesat diadem over et ligeledes venstrevendt dyr med horn. Foran ansigtet, over dyrets horn, ses et svastika. Bagved hovedet ses, hvad formentlig er et slangelignende dyr (Hauck et al. 1985:Bd.1:26,30).

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Der er placeret tre runelignende tegn nær motivets rand; to under det hornede dyr og et venstre for svastikaet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR28