Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 126)(indskriftid: 126)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Års-sten

Fundomstændigheder:
Stenen er først omtalt af Joh. *Meier. Den lå da på kirkegården med bagsiden opad, og forsidens runer blev først kendt, da *Thorsen undersøgte stenen i 1838.

Opbevaringssted: På en lille høj på kirkegården.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 1510:55

Sb-nr.: 164

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Runetypologisk datering.

Fundsted: Ålborg (Amt), Års (Herred), Års (Sogn). Nr.: 120814

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1654

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 160 cm

Bredde: 77 cm

Tykkelse: 36 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden, bredden og tykkelsen er målt, hvor stenen er størst.


Stikord:


Meier, J.
Thorsen, P. G.
Bustrofedon
Allitteration

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 71

Dansk oversættelse:
Asser satte denne sten efter Valtoke, sin ‘drot’. Stenen forkynder, at den længe vil stå her; den skal nævne (omtale) Valtokes varde.

English translation:
Ǫzurr placed this stone in memory of Valtóki, his lord. The stone proclaims that it will long stand here; it will name Valtóki's cairn.

Transskription:
Assurr satti stēn þannsi æft Val-Tōka, drōttin sinn. Stēnn kvæðsk hērsi standa længi, sāR Val-Tōka varða næfni.

Translitteration:
Side A : ąsur : sati : stin : þąnsi : aft : ual:tuka : trutin : | : sin Side B : stin : kuask : hirsi : stąnta : ląki : saR : ual:tuka : | : uarþa : nafni

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et par halvcirkler udfra den indre del af den ydre indskrifts rammestreger på begge sider af stenen, et u-lignende tegn øverst på forsiden og bagsidens indre tekstbånds rammestreger afsluttes i en spids.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften på B-siden er rytmisk formet med *allitteration (bogstavrim) på "v", og der kan peges på flere indholdsmæssige paralleller i og uden for runematerialet, fx strofe 25 i Égill Skallagrímssons Arinbjarnarkviða.

Tolkningskommentar:
I DR (spalte 169) refereres en ældre diskussion om, hvorvidt runerne 'uarþa' er et substantiv "varde" eller evt. verbet verða "blive/vorde". I dag er der enighed om førstnævnte tolkningsmulighed.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14-19,4 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds, To punkter.

Skriftordning: Indskriften læses fra venstre mod højre i *bustrofedon. Fra forsidens nedre højre hjørne langs kanten og sidst tilføjelsen "sin" derefter fra bagsidens nedre højre hjørne langs stenens kant og sidst det indre tekstbånd nedefra og op.

Indskriftplacering:
På stenens to bredsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 131

DRM-nr.: II, 19 og I, 10