Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 357)(indskriftid: 357)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Åryd-sten

Alternativ titel: Halahult-stenen

Fundomstændigheder:
Omtales første gang i Mützells disputats.

Opbevaringssted: I "offerlunden" ved Halahult.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Indskrift på genbrugt sten eller på "moderne" efterligning.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Dateringssikkerhed: Usikker.

Dateringskommentar: Dateringen til middelalder i DR virker usandsynlig (jf. Bæksted 1952:164).

Fundsted: Blekinge län (Amt), Bräkne (Herred), Åryd (Sogn). Nr.: SV3105

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1747

Arkæologisk periode: Renæssance el. nyere tid.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 110 cm

Bredde: 190 cm

Tykkelse: 390 cm

Oprindelige mål: Indskriften er placeret over en indhugget halvbue med diameteren ca. 28 cm.


Litteraturhenvisning(er):


Bæksted, Anders (1952): Målruner og troldruner. Runemagiske studier. Nationalmuseets Skrifter, Arkæologisk-historisk Række 4 . Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, København


Stikord:


Futhark-indskrift

Indskrift(er):

DK nr.: Bl 1

Dansk oversættelse:
fuþorkhniastbmly

English translation:
fuþorkhniastbmly

Transskription:
fuþorkhniastblm[y]

Translitteration:
fuþork(h)niastblm

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Skåltegn og fodtegn, men det kan ikke afgøres om de er ægte eller nyere efterligninger.

Oversættelses- og sagkommentar:
Oversættelserne følger den normale m-l-rækkefølge i futharken.

Læsningskommentar:
yr-runen, der forventes på sidste plads, mangler.

Tolkningskommentar:
Runerne l og m er ombyttet i forhold til vikingetidens normale rækkefølge formodentlig under indflydelse af bogstavernes rækkefølge i alfabetet.

Særlige tegn: f-runen er spejlvendt, o-runen er ensidig med to venstrevendte bistave. h-runen har nærmest form som et kors og mangler således tilsyneladende en bistav.

Runetypologi:
Eftermiddelalderlig.

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Andet.

Runehøjde: 5-7,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Langs kanten af den udhuggede halvbue.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 361