Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 20)(indskriftid: 20)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Åstrup-kvadersten 1

Alternativ titel: Åstrup-vinduesoverligger

Fundomstændigheder:
Indskriften blev opdaget af en 1861 af en murer og undersøgt 1866 af Jacob Helms.

Opbevaringssted: In situ over Åstrup Kirkes østre tilmurede korvindue.

Genstandstype: Bygningssten.

Genstandstypekommentar: Runerne, som står på hovedet, er ristet efter at stenen var tildannet som bygningssten, men før vinduesbuen, der skærer ind i indskriften, blev hugget.

Anvendelse: Kvadersten med indhugget vinduesbue.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1200

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Dateringen beror bl.a. på en stilhistorisk vurdering af den formentlig samtidige billedristning (Åstrup-kvadersten 3). Det har været diskuteret om kvadrene stammer fra en ældre kirke på stedet. I Danmarks Kirker (Ribe Amt bind 5 (1994) s. 2944f.) anses det for sandsynligt, at kvadrene er udført til den stående kirke - en romansk kvaderstensbygning.

Fundsted: Ribe (Amt), Gørding (Herred), Åstrup (Sogn). Nr.: 190208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1861

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 97 cm

Bredde: 37 cm

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Danmarks Kirker XIX Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen, Mogens Vedsø under medvirken af Sissel F. Plathe (1994-2003): Ribe Amt 5 . Udgivet af Nationalmuseet, København,


Stikord:


Futhark-indskrift

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 32

Dansk oversættelse:
fuþorkhniastbmly

English translation:
fuþorkhniastbmly

Transskription:
fuþorkhniastb[mly]

Translitteration:
fuþorkhniastb

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
På billedet ses hvordan indskriften vender på hovedet i kirkebygningen.

Læsningskommentar:
a-runens bistave udgår fra hovedstavens top og er højrevendte. þ-runens bælg udgår fra et punkt lige under hovedstavens top, s-runens form er usædvanlig; nærmest en fordrejet variant af den almindelige langkvist type uden fuld højde. a- og n-runerne er ensidige, mens t-runen er dobbeltsidig.

Tolkningskommentar:
De sidste runer i futhark-rækken har aldrig været indridset, for rammestregen slutter oven over b-runen.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Andet.

Runehøjde: 6-6,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Ensrettet linje. Rammelinje over runerne. Kvaderstenens kant udgør en nedre ramme.

Indskriftplacering:
På stenens synlige side.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 21