Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 21)(indskriftid: 21)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Åstrup-kvadersten 2

Alternativ titel: Åstrup-sten 2

Fundomstændigheder:
Stenen blev opdaget af samme mand, som opdagede Åstrup-kvadersten 1.

Opbevaringssted: I Åstrup kirkekors ydermur mod nord.

Genstandstype: Bygningssten.

Genstandstypekommentar: Vinduesoverligger.

Anvendelse: Kvadersten med indhugget vinduesbue.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1200

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Dateringen beror bl.a. på en stilhistorisk vurdering af den formentlig samtidige billedristning (Åstrup-billedkvader). Det har været diskuteret, om kvadrene stammer fra en ældre kirke på stedet. Men i Danmarks Kirker (Ribe Amt bind 5 (1994) s. 2944f.) anses det for sandsynligt, at kvadrene er udført til den stående kirke, en romansk kvaderstensbygning.

Fundsted: Ribe (Amt), Gørding (Herred), Åstrup (Sogn). Nr.: 190208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1861

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 117 cm

Bredde: 37,5 cm

Tilstand: Indskriften på hovedet i forhold til korvinduet.

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 33

Dansk oversættelse:
Finn gjorde.

English translation:
Finnr made.

Transskription:
Finn gærþi.

Translitteration:
fin : ka=rþi (:)

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Erik Moltkes læsning og tolkning, 1976.

Læsningskommentar:
þ med meget højtsiddende bælg.

Særlige tegn: Binderune i a=r.Højtsiddende þ-bælg.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Vandret mellem kant og rammestreg

Indskriftplacering:
På stenens synlige side i ydermuren over det nordre korvindue, runerne på hovedet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 22

DRM-nr.: VII B c, 1