Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 455)(indskriftid: 455)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Åsum-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund gjort, som dukkede op under pløjning i 1882. Nordens største Brakteat.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Historiska museet
Sverige

Inventarnr.: 7128

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1882

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 123mm

Tilstand: Okay Stand; lettere ridset med et lille hul i brakteatens centrum.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK11

Dansk oversættelse:
Jeg FakaR malede.

English translation:
I FakaR coloured.

Transskription:
Ek FakaR fahido.

Translitteration:
(e)eik akaR fahi

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt menneskehoved med skraveret og perleindfattet hårpragt, som ender i en ' sløjfe i nakken. Under hovedet ses et ligeledes venstrevendt dyr med horn, tunge ud af munden og et fipskæg. Både ikonografisk og indskriftsmæssigt er brakteaten nært beslægtet med Femø, IK 340. Foruden de nære motivmæssige ligheder i tematik og indskriftsplacering, mener Moltke at det indprægede ufuldstændige ord på henholdsvis Åsum- [fahi] og Femø-brakteaten [f], begge er forvanskninger af udsagnsordet [fahido], og formentlig kan føres tilbage til et fælles forlæg, runemesteren, eller -mestrene, har kopieret fra (Moltke 1976:91ff.;Hauck et al. 1985:Bd.1:33).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
Startende øverst ved hårpragten løber indskriften med rammelinier langs randen til venstre, hvor øverste rammelinie sammenfalder i en prik med dyrets udstrakte tunge.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR64

KJ nr.: 131