Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 338)(indskriftid: 338)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Östra Herrestad-sten

Fundomstændigheder:
Stenen blev opdaget i slutningen af 1880'erne i kirkens nordlige mur.

Opbevaringssted: Stenen er nu opstillet på kirkegården ved den vestre kirkegårdsmur.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som byggeelement i kirkemur.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering sammenkædet med anvendelsen af konturordning og krydsskilletegn.

Fundsted: Skåne län (Amt), Ingelstads (Herred), Östra Herrestad (Sogn). Nr.: SV0919

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1880'erne

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 150 cm

Bredde: 69 cm

Tykkelse: 39 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 43

Dansk oversættelse:
Broder og Toke rejste denne sten efter Fridulv, deres fader, en meget god thegn.

English translation:
Bróðir and Tóki raised this stone in memory of Friðulfr, their father, a very good þegn.

Transskription:
BrōðiR ok Tōki ræisþu stæin þannsi æftiR Frēðulf (Frīðulf), faður sinn, harða gōðan þegn.

Translitteration:
: bruþiR : auk : tuki : raisþu : stain : þansi : aftiR : fraþulf : faþur : sin : harþa : | : kuþan : þiakn :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Rammelinjen afsluttes mod toppen af planteornamentik.

Tolkningskommentar:
Stavemåden 'fraþulf' afspejler lydåbning /i:/ > /e:/ (Peterson 2007 s. 68) samt Brøndum-Nielsen (GG § 159.4). 282).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,5-9,1 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds, To vertikale streger.

Skriftordning: Indskriften begynder i stenens nederste venstre hjørne opad i konturordning langs stenens kant.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 343

DRM-nr.: IV, 3