Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 335)(indskriftid: 335)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Östra Hoby-sten 1†

Fundomstændigheder:
Fundet på kirkegården øst for kirken. I det 17. årh. er stenen indmuret i en søjle ved tornet med runesiden indad, her sidder den formodentligt endnu.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Gravsten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1100-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering til romansk tid.

Fundsted: Skåne län (Amt), Ingelstads (Herred), Östra Hoby (Sogn). Nr.: SV0920

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1624

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Oprindelige mål: Præsteindberetningen: 2 alen; Skonvig: 2 alen lang og 1 alen bred; NyKglSml: 7 kvarter lang, 13½ og 11½ tomme bred ved de 2 ender.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 44

Dansk oversættelse:
Måtte din tjener Benedikts sjæl evigt hvile i fred hos dig. Amen.

English translation:
May thy servant Benedict's soul rest eternally in peace with thee. Amen.

Transskription:
Anima famuli tui Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.

Translitteration:
[anima : famuli : tui : benedikti : tekum : sine | fine : rekuieskat : in : pase : amen :]

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Ikke defineret.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Indskriftplacering:
På stenens overside?

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 340 †