Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 425)(indskriftid: 425)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Ølst-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund gjort af en bonde d. 28. maj 1863.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 20963

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Randers (Amt), Galten (Herred), Ølst (Sogn). Nr.: 140313

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1863

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 34mm

Tilstand: God stand; lettere bulet.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 235ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy IK 135

Dansk oversættelse:
... 'alu'.

English translation:
... 'alu'.

Transskription:
... alu.

Translitteration:
hag alu

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstevendt mandsfigur med en stor, skraveret hårpragt bag et ligeledes venstrevendt dyr med horn. Både menneske og dyr ånder eller viser tunge. Over dyrets horn, overfor ansigtet, ses en højrevendt fugl. Henholdsvis mellem dyrets ben og over dets næseryg ses et svastika, og over og under fuglens næb ses henholdsvis et 3-bens tegn og et kors (Hauck et al. 1985:Bd.1:235).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Læsningskommentar:
hag erstatter ældre translitteration fra DR (hwg).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret to steder langs randkanten; nederst, under dyrets for- og bag.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR25

KJ nr.: 123