Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 56)(indskriftid: 56)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Øm-teglsten 1

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning af klosterbygning.

Genstandstype: Teglsten.

Ejerinstitution: Øm Kloster Museum
Munkevej 8, Emborg
8680 Ry

Datering: 1172-1550

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Skanderborg (Amt), Tyrsting (Herred), Gl.Rye(Rye) (Sogn). Nr.: 160405

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1921

Arkæologisk periode: Middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Tegl.

Dimensioner: 14 cm

Bredde: 11,5 cm

Tykkelse: 9 cm

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 94

Dansk oversættelse:
Ketil/Keld.

English translation:
Ketill.

Transskription:
Kætil.

Translitteration:
ke(t)il

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 9-10,2 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 59