Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 184)(indskriftid: 184)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Ørbæk-sten†

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet, med runesiden nedad, på en mark ved landsbyen Ørbæk tæt på både en høj og en dysse. Runerne blev opdaget da stenen blev vendt for at blive sprængt. S. Lindegaard aftegnede runerne før det skete.

Opbevaringssted: Stenen blev sprængt omkring 1800.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Sb-nr.: 34

Datering: 800-900

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering. Bevaret /R/ efter dental samt støttevokalen "u" i sammensætningsfugen i [k]uþ(u)friþR tyder på at det er en tidlig indskrift.

Fundsted: Svendborg (Amt), Vindinge (Herred), Ørbæk (Sogn). Nr.: 090618

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1790'erne

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 50

Dansk oversættelse:
Gudfred rejste efter Thjodborg.

English translation:
Guðfríðr raised in memory of Þjóðbjǫrg.

Transskription:
[G]uðfrīþR rēst(?) æft Þiū[ð]bur[g].

Translitteration:
[uþ(u)friþR : last : ąft : þiauburi-]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Klavs Randsborg (1980:16) anser det for en mulighed, at der kan være en forbindelse mellem Ørbæk-stenen og Kong Godfred, som regerede i Danmark (med centrum på Fyn) i starten af 800-tallet.

Læsningskommentar:
Rekonstruktionsforsøg: [k]uþufriþR : ra[i]st : ąft : þiauburk

Tolkningskommentar:
Runen l (i afskriften) læses som en fejllæsning af r.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Aftegningen læses fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
Ikke angivet på S. Lindegaards aftegning.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 188†