Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 196)(indskriftid: 196)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Ørsted-kvadersten

Fundomstændigheder:
Indskriften blev opdaget under en inspektionsrejse fra Nationalmuseet. Relieffet havde længe været kendt.

Opbevaringssted: Indmuret udvendigt i muren i Ørsted kirke, øst for skibets syddør.

Genstandstype: Bygningssten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1125-1175

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Omkring 1150 iflg. DR.

Fundsted: Odense (Amt), Båg (Herred), Ørsted (Sogn). Nr.: 080222

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1897

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 88 cm

Bredde: 44,5 cm


Stikord:


Billedtekst
Svarabhaktivokal

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 13

Dansk oversættelse:
Æskil i gård skar Samson. Han dræbte dyret.

English translation:
Áskell in Garðr cut Samson. He killed the animal.

Transskription:
Æskel i Garþi skar Samson. Han drap diur.

Translitteration:
æskil i karþi skar sa|mson han tarab | tiur

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Relief der viser Samsons kamp med løven.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en *billedtekst. *Svarabaktivokal a i tarab: drap

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 4-6,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Langs kanten foroven og ned langs højre side. De sidste fire runer vandret under løvens hale.

Indskriftplacering:
Langs kanten af kvaderstenen til højre relieffet og under løvens hale

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 200

DRM-nr.: VII B b, 1