Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 101)(indskriftid: 101)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Ørum-sten†

Fundomstændigheder:
Stenen blev opdaget på en mark tilhørende gården Christianslund få favne fra en lille gravhøj, Korres Høi. Stenen blev sprængt 1847, da Oldsagskommisionen intet havde foretaget sig efter indberetningen. Stykkerne var endnu i behold ved Worsaaes undersøgelse i 1850, men er senere forsvundet og forgæves eftersøgt.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Randers (Amt), Galten (Herred), Ørum (Sogn). Nr.: 140314

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1831

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Oprindelige mål: Efter Worsaae: ½ à 1 alen i gennemsnit, 2½ al. lang og 1½ al. bred.

Tilstand: Gået tabt.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 45

Dansk oversættelse:
Ønd(?) og ... og Tola (eller Tole) og Thorger(?) ... gjorde disse kumler efter Krog(?)...s søn, en meget *god *thegn.

English translation:
Eyndr and ... and Tóla and Þorgeirr ... made this monument in memory of Krókr(?) ... son, a very good þegn.

Transskription:
Øyvindr ok ... ok Tōla/Tōli ok ÞōrgēRR ... gærðu kumbl þǿsi æft K[rō]k(?) ... sun, harða gōðan þegn.

Translitteration:
[aui(t)r : auk : -u-- : auk : tul(a) : | auk : (þ)(u)(r)kiR : ia(l)us : karþu : | kubl : þusi : aft : k--(k) : | ... sun | harþa : kuþan : þikn :]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Alle navnene er usikre.

Læsningskommentar:
Rekonstrueret efter de fire gengivelser af runerne: Olsen-Ostenfeldt(1832), Kruse(1849), Worsaae(1850) og Worsaae(1852).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Skriftordning: Indskriften har bestået af fem parallelordnede linjer begyndende i anden linje fra højre derefter en efter en mod venstre og tilsidst den yderste højre (4-3-2-1-5).

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 106 †