Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 93)(indskriftid: 93)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Øster Bjerregrav-sten 1

Alternativ titel: Bjærregrav-stenen 1

Fundomstændigheder:
Da stenen omtaltes første gang lå den inde i våbenhuset som tærskelsten under sydportalen til Øster Bjerregrav Kirke. Først ved udtagningen 1884 viste det sig, at toppen var slået af.

Opbevaringssted: Øster Bjerregrav våbenhus fra 2001 efter at have stået på kirkegården.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 1912:54

Sb-nr.: 18

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk.

Fundsted: Viborg (Amt), Sønderlyng (Herred), Øster Bjerregrav (Sogn). Nr.: 131214

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1868

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: 270 cm

Bredde: 180 cm

Tykkelse: 40 cm

Tilstand: Den øverste del af stenen er slået af og ydermere er indskriftsiden, fra midten og ned, meget forvitret, derfor mangler en del af indskriften.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 35

Dansk oversættelse:
Tove rejste denne sten efter Tomme/Tome, sin mand, en *god(?) *thegn. Han ... Tvegge Hén.

English translation:
Tófa raised this stone in memory of Tumi, her husband, a good þegn. He ... Tveggi Whetstone.

Transskription:
Tōfa rē[sþ]i stēn þenni øftiR Tōm[a], ver si[nn, gōða]n þegn. SāR ... ... Tveggia Hēn.

Translitteration:
tuf(a) : r(i)--(i) : stin (:) þani : auftiR : tum... | uar : s(i)... | ...n (:) þikn : saR : u-... | ...(u)r : tuika : hin

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Mandsnavnet Tvegge kendes ellers kun som tilnavn til Odin. Det er dannet til talordet 'to' og har betydningen "den dobbelte". Tilnavnet Hen, egentlig 'hvæssesten', sigter til "initiativløshed, slaphed, eftergivenhed".

Tolkningskommentar:
Udfyldningen af den bortkløvede tekst i "ver sinn, góðan þegn" bygger på lignende formuleringer i andre indskrifter.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 17-20 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Først læses det yderste venstre tekstbånd nedefra, det næste igen nedefra og det sidste, yderste højre, oppefra og ned.

Indskriftplacering:
På stenen bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 98

DRM-nr.: II, 44