Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 94)(indskriftid: 94)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Øster Bjerregrav-sten 2

Fundomstændigheder:
Fundet ved udtagningen af Øster Bjerregrav-sten 1. Den lå begravet i jorden under denne.

Opbevaringssted: I våbenhuset 2001 efter at have stået på kirkegården.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten anbragt under kirke uden umiddelbar konstruktionsmæssig funktion.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 1912:55

Sb-nr.: 19

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Viborg (Amt), Sønderlyng (Herred), Øster Bjerregrav (Sogn). Nr.: 131214

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1884

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 140 cm

Bredde: 70 cm

Tykkelse: 40 cm


Stikord:


Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 36

Dansk oversættelse:
Gyda rejste denne sten efter Thorbjørn, sin mand, en meget *god *thegn. Og Thord ristede disse runer.

English translation:
Gyða raised this stone in memory of Þorbjǫrn, her husband, a very good þegn. And Þórðr carved these runes.

Transskription:
Gyða rēsþi stēn þannsi øftiR Þōrbiorn, bōnda sinn, miǫk gōðan þegn. En Þōrðr rēst rūnaR þessi.

Translitteration:
kuþa : risþi : stin : þansi : auft|(i)R : þurbiurn : buta : sin : | miuk : kuþan : þikn : ian | þurþr : rist : runaR | þasi

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9-16,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i *bustrofedon begynder nederst til højre på bredsiden.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside og den ene smalside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 99

DRM-nr.: II, 45