Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 88)(indskriftid: 88)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Øster Velling-sten

Fundomstændigheder:
Stenen er fundet ved ombygning af kirken, men glemt og genfundet på kirkeloftet 1917.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirke.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 9506

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Da runestenen er et fragment, er en datering vanskelig, men runeformerne og indskriftordningen tyder på en datering til yngre vikingetid.

Fundsted: Viborg (Amt), Middelsom (Herred), Øster Velling (Sogn). Nr.: 130717

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1875

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 67 cm

Bredde: 20 cm

Tykkelse: 17-22 cm

Tilstand: Stenen er et fragment.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 27

Dansk oversættelse:
… Thorgunn/Thorgot …

English translation:
... Þorgunnr/Þorgautr ...

Transskription:
... Þōrgu[nn]Þōrg[aut]...

Translitteration:
...---R : þurku... | ...(l)(i)rik :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriftens formodede afsluttende ord (l)(i)rik er enten et personnavn Ulfrik, Erik m.v. eller ordet "dreng", evt ristet 'tirik'.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10,5-13 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Højrevendte runer.

Indskriftplacering:
ukendt

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 93