Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 392)(indskriftid: 392)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Østerlarsker-sten 2

Fundomstændigheder:
Fundet i muren i klokketårnet i Østerlars kirke og udtaget 16/9 1921.

Opbevaringssted: Østerlars kirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk betragtet hører den til blandt de tidlige sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Øster (Herred), Østerlarsker (Sogn). Nr.: 060405

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1921

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 163 cm

Bredde: 29-44 cm

Oprindelige mål: Stenen har måske været højere før brud ved udtagningen.

Tilstand: Stenens nederste del er beskadiget og noget af den afslået efter udtagning, men det har ingen eller næsten ingen betydning for læsningen af indskriften.

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 49

Dansk oversættelse:
Broder og Emund de lod rejse denne sten efter Sigmund, deres fader. Krist hjælpe hans sjæl - og Sankt Mikael og Sankta Maria.

English translation:
Bróðir and Eimundr, they had this stone raised in memory of Sigmundr, their father. May Christ and Saint Michael and Saint Mary help his soul.

Transskription:
BroþiR ok Emundr þeR letu resa sten þænna æftiR Sigmund, faþur sin. Kristr hialpi sialu hans ok santa Mikael ok santa Maria.

Translitteration:
Side A broþir : auk : eimotr : þeir : litu : reisa : stein : þana : eft|ir Side B : sikmut : faþur : sin : Side C kristr : hialbi : sialu : hans : auk : sata : mikel : auk : sata : maria :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et lille båndslyngsornament afslutter et af to rammebånd.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften består som typisk for de bornholmske indskrifter af en rejserformel efterfulgt af en sjæleformel.

Læsningskommentar:
Der ses gennemgående brug af r-runen. Nominativ-r også i låneordet "kristr". Der er brugt ei for ældre ai ("þeir", "reisa", "stein"). o-runen er gennemstreget med bistave skrånende nedefter mod højre.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8.5-11.5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften er korturordnet og indfattet i to separate rammebånd, hvis ydre rammer udgøres af stenens kant. Indskriften begynder nederst til venstre på side A og fortsætter på side B. Hvor der er skrift på begge sider af stenkanten, fremstår indskriften som ordnet i bustrofedon. Indskriften fortsætter i rammen nederst til højre på side C og afsluttes på samme side nederst til venstre.

Indskriftplacering:
På tre af stenens fire sider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 398