Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 632)(indskriftid: 632)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Østerlarsker-sten 3

Fundomstændigheder:
Fundet i forbindelse med restaurering af kirken.

Opbevaringssted: Sidder som overligger i Østerlars Kirkes norddør.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk betragtet hører den til blandt de sene sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Øster (Herred), Østerlarsker (Sogn). Nr.: 060405

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1955

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 197 cm

Bredde: 84 cm

Tykkelse: 18 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt over r i "rnils"; tykkelsen er et ca.-mål, målt over f i "fuluki".

Tilstand: Den øverste del af indskriften er skjult under dørkarmen. Stenens placering og tilstand har ikke tilladt en udtagning af stenen.

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 50

Dansk oversættelse:
[A]rnils og Ful[h]uge de lod rejse denne sten efter Thormar, deres broder.

English translation:
Arngísl and Fullugi, they [had] this stone raised in memory of Þormarr, their brother.

Transskription:
[A]rnils ok Fullugi þ[eR] [letu] [re]sa sten þænna æftiR Þormar broþur si[n].

Translitteration:
...rnils : auk : fuluki : þ... ...sa : stein : þana : eftiR : þormar : buoþur : si...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en klassisk rejserformel. To brødre har rejst stenen til minde om en tredje afdød bror.

Læsningskommentar:
Der er brugt ei for ældre ai i "stein". u-runen i buoþur må være en fejl for r. Der er brugt o-rune for o i buoþur og þormar. o-runen er gennemstreget og har bistave skrånende nedefter mod højre.

Tolkningskommentar:
Ved sammenligning med det øvrige overleverede personnavnestof er det sandsynliggjort, at "...rnils" kan suppleres til [A]rnils (Lerche Nielsen 1997:51 ff.).

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8-10,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Hele stenens bredside kan ikke ses, men det er tydeligt at indskriften er indrammet i rammebånd med både ydre og indre ramme. Indskriften er konturordnet og drejer indad i spiralform. Begyndelsen har været nederst i venstre side.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;343