Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 947)(indskriftid: 937)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Østermarie-alfabetsten

Alternativ titel: Jessegård-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen blev oppløjet og indsendt til Nationalmuseet.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: ubestemt funktion.

Anvendelse: Anvendelsen er ukendt.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 1672

Datering: 1250-1550

Dateringssikkerhed: Usikker.

Dateringskommentar: Runerækken er indordnet efter det latinske alfabet. På bogstavet r's plads ses runen R. Kendskab til brugen af R-runen for r (og ikke y) understøtter en sen/eftermiddelalderlig datering.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Øster (Herred), Østermarie (Sogn). Nr.: 060406

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1882

Arkæologisk periode: Middelalder el. renæssance.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 12,5 cm

Bredde: 8,5 cm

Tykkelse: 3 cm

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 57

Dansk oversættelse:
abþefghiklmnoprstux

English translation:
abþefghiklmnoprstux

Transskription:
abþefghiklmnoPrstuX

Translitteration:
abþef | ghikl | mnoPR | stu(X)

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Alfabetindskrifter af denne type, hvor runerne skrives i det latinske alfabets bogstavrækkefølge, er påfaldende sjældne (kun denne kendes fra Danmark).

Læsningskommentar:
Latinsk p synes gengivet med latinsk kapitæl P. o-runen er ensidig med venstrevendte, opefter skrånende bistave. R-runen står på r's plads. Af det sidste tegn ses blot en øvre venstre streg. Der er sikkert tale om den latinske kapitæl X

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Andet.

Runehøjde: 1,5-1,8 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Fire ensrettede linjer som læses oppefra og nedefter.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 396

DRM-nr.: V, 39