Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 386)(indskriftid: 386)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Østermarie-sten 2

Fundomstændigheder:
Nævnt i præsteindberetningen og genfundet 1869 i Østermarie Kirkes tårn i venstre side og udtaget to år senere. Det sidste af tre brudstykker blev fundet i 1885 under nedrivningen af den gamle kirke.

Opbevaringssted: Østermarie Kirkegård ved den gamle kirkeruin.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 5235:24

Sb-nr.: 80

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk betragtet hører den til blandt de sene sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Øster (Herred), Østermarie (Sogn). Nr.: 060406

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1624/1869/1885

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 145 cm

Bredde: 21-22 cm

Tykkelse: 28-32 cm

Oprindelige mål: Højden er brudstykkernes samlede højde.

Tilstand: Stenen består af tre fragmenter. I dag er de sat sammen og stenen er oprejst. Bevaringstilstanden er god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 30-31. København


Stikord:


Rejserformel
Sjæleformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 52

Dansk oversættelse:
Barne og Sibbe og Tue de rejste stenen efter deres far Keld. Krist hjælpe hans sjæl.

English translation:
Barni/Biarni and Sibbi and Tófi they raised (the) stone in memory of Ketill, their father, May Christ help his soul.

Transskription:
Barni/Biarni ok Sibbi ok [T]ofi þeR resþu sten æftiR Kætil, faþur sin. Kristr hialpi hans siol.

Translitteration:
Side A barni : auk : sibi : auk | -ofi : þeiR : reistu : sd Side B ei(n)(:) (e)ftiR : ke(t)(i)l : faþu|r sin : (k)ristr (:) (h)lbi hns | siol :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Brødrene Barne og Tue optræder også som stenrejsere på Østermarie-sten 3 (Bh 53), som er rejst efter bror Sibbe, der her er stenrejser. Runeskriften er som typisk for bornholmske runesten opbygget af en *rejserformel efterfulgt af en *sjæleformel. Atypisk er indskriftens placering på stenens smalsider.

Læsningskommentar:
Der er skrevet ei for ældre ai i "þeiR", "reistu" og "sdein". o-runen er gennemstreget med bistave skrånende opefter mod højre og er brugt for o i "-ofi". Stungen t-rune i "sdein". Overgang sþ>st ses i "reistu". Forkortelserne "(h)lbi" og "hns" hen mod indskriftens afslutning må skyldes pladsmangel.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 5-7.9 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften er parallelordnet og ristet i bustrofedon i to linjer på hver smalside. Linjerne er på hver side adskilt af en rammestreg. Indskriften begynder nederst til højre på side A. På side B fortsætter indskriften i den nedre venstre linje, dog ikke allernederst; der er det afsluttende ord ristet.

Indskriftplacering:
På stenens smalsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 391

DRM-nr.: V, 24