Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 387)(indskriftid: 387)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Østermarie-sten 3

Fundomstændigheder:
Nævnt i præsteindberetningen; da lå stenen som dørtrin til kirkens søndre våbenhus, og en del af indskriften var skjult under muren. Stenen blev udtaget i 1867.

Opbevaringssted: Østermarie Kirkegård mellem kirken og den gamle kirkeruin.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement (trin) i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 5235:25

Sb-nr.: 80

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk betragtet hører den til blandt de sene sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Øster (Herred), Østermarie (Sogn). Nr.: 060406

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1624

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 170 cm

Bredde: 105 cm

Tykkelse: 25 cm

Tilstand: Den nederste del som har ligget frit, da stenen var dørtrin, er meget slidt. Stenens bevaringstilstand er i øvrigt god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 32-33. København


Stikord:


Kors
Kobbel
Rejserformel
Sjæleformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 53

Dansk oversættelse:
Barne og Tue og Asgot lod stenen rejse efter Sibbe, deres broder. Krist hjælpe (hans) sjæl.

English translation:
Barni/Biarni and Tófi and Ásgautr had (the) stone raised in memory of Sibbi, their brother. May Christ help (his) soul.

Transskription:
Barni/Biarni ok Tofi ok Asgotr letu resa sten æftiR Sibba, broþur sin. Kristr sæl hialpi.

Translitteration:
: (b)ar(n)i : auk : tofi : ok : askutr : letu : resa : sten : eftiR : siba : (b)roþ|or : sin : krist : sil : ia(l)bi

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et *kobbel samler rammebåndene. På stenens modsatte side er indhugget et *propelkors.

Oversættelses- og sagkommentar:
Den afdøde Sibbe optræder som stenrejser sammen med brødrene Barne og Tue (men ikke Asgot) på Østermarie-sten 2 (Bh 52). Indskriften er som typisk for de bornholmske stenindskrifter opbygget af en *rejserformel efterfulgt af en *sjæleformel. Atypisk er ordstillingen i sjæleformlen, hvor verbet (hialpi) som regel står efter subjektet (Kristr).

Læsningskommentar:
o-runen optræder i tre udgaver: En ensidig form med højrevendte bistave ses i "tofi", en gennemstreget form med med bistave skrånende nedefter mod højre ses i "ok" og som sidste o-rune i "(b)roþor". Første o-rune i "(b)roþor" er også gennemstreget, men bistavene skråner opefter mod højre. Ordet 'og' skrives både "auk" og "ok". Formen "ia(l)bi" er et eksempel på en h-løs form. (Om h-svind i hw- og hj-forbindelser, se Brøndum-Nielsen 1950:310 f.).

Tolkningskommentar:
Normalt indgår pronominet "hans" i *sjæleformlen.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 11.5-16 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i rammebånd med både ydre og indre rammestreg og er konturordnet. Der løber et ydre bånd langs stenens kant, som fortsættes i en slynge midt på stenen.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 392

DRM-nr.: V, 25