Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 389)(indskriftid: 389)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Østermarie-sten 5

Alternativ titel: Øster Marie-stenen I

Fundomstændigheder:
Fundet på kirkegården i Østermarie, hvor den lå lidt under jordoverfladen.

Opbevaringssted: Østermarie Kirkegård mellem kirken og den gamle kirkeruin.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Genanvendelse uvis, men nedgravet på Østermarie Kirkegård.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 5235:26

Sb-nr.: 80

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk betragtet hører den til blandt de sene sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Øster (Herred), Østermarie (Sogn). Nr.: 060406

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1877

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 151 cm

Bredde: 60-18 cm

Tykkelse: 30 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden. Bredden er aftagende opefter.

Tilstand: Bevaringstilstanden er god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 34-35. København

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 55

Dansk oversættelse:
Øde og Svend og Ødger rejste sten efter Gunnulv, deres gode broder, og efter Gunhild, (deres) moder.

English translation:
Auði and Sveinn and Auðgeirr raised the stone in memory of Gunnulfr, their good brother, and in memory of Gunnhildr, (their) mother.

Transskription:
Ǿði ok Svēnn ok ǾðgēR rēstu stēn æftiR Gunnulf, [b]rōður sinn gōða[n], ok æftiR Gunn[h]ild, mōður.

Translitteration:
auþi : auk : suin auk auþkiR : ristu stin eftir kunulf ruþurisiin : kuþa : auk : iftiR kunilt : muþur

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
En trekantet figur, der minder om en pil, er placeret i nedre venstre hjørne pegende mod indskriftens begyndelse.

Tolkningskommentar:
Indskriften viser overgang sþ>st "ristu" og blandet brug af R/r: "auþkiR" og "iftiR", men "eftir". Sekvensen ruþurisiin: synes forvirret, men kan med rimelighed udlæses "bruþur sin kuþa[n]". Om formen "isiin" for sinn henvises til Salberger 1961. Antagelig er et afsluttende sīna udeladt.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 4,5-6,5 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i et rammebånd med både ydre og indre ramme og er konturordnet. Rammebåndet drejer ind mod midten i en spiral. Indskriften begynder nederst til venstre ved trekantfiguren.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 394

DRM-nr.: V, 21