Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 390)(indskriftid: 390)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Østermarie-sten 6

Alternativ titel: Øster Marie-stenen IV

Fundomstændigheder:
Fundet som overligger til den indre side af nordre dørportal i den gamle kirke.

Opbevaringssted: Østermarie Kirke og den gamle kirkeruin.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 5235:27

Sb-nr.: 80

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Typologisk betragtet hører den til blandt de tidlige sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Øster (Herred), Østermarie (Sogn). Nr.: 060406

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1890

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 180 cm

Bredde: 20,5-44 cm

Tykkelse: 33 cm

Tilstand: Bevaringstilstanden er god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringarbejdet 1986-1990 p. 36-37. København


Stikord:


Kors
Wimmer
Gyldentalsruner

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 56

Dansk oversættelse:
På trods af indskriftens umiddelbare genuine fremtoning, synes den ikke at give sproglig mening.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
Side A : kuþmt : nkuski : uaku : hla : osu : airbrni : kuþi : guþ : msmiht : ionþþn : | : --- : | : itki...ik(i) Side B ku : i... | nik

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Rammebåndet på A-siden afsluttes i spiralornamenter i begge ender. På Side B er indhugget et *processionskors af flettekorstypen.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften kan anses som bevidst kryptisk eller resultatet af et misforstået forlæg. *Wimmer mente, at samme rister måtte have udført Østerlarsker-sten 1 (Bh 48) og Rø-stenen (Bh 12). Det afvises i DR. Ligeledes Lerche Nielsen 1997b:41.

Læsningskommentar:
Appendixdelen på side A indeholder de to af de tre *gyldentalsruner (arlaug og tvímaðr) og et tegn, der muligvis er en imitation af den tredje gyldentalsrune (belgthorn). Tegnet minder dog om en ara-rune med forlænget og let svungen bistav.

Tolkningskommentar:
Indskriften fremstår svært gennemskuelig, men synes at indeholde visse genkendelige elementer: Sekvensen "kuþmt" kunne være et forkortet mandsnavn kuþmuntr 'Gudmund' (med t for nasalforbindelsen nd og umarkeret nominativ). Ordet auk 'og' kan gemme sig i formen "uaku", mens "guþ" er den forventede form af ordet 'Gud'.

Særlige tegn: Flere venderuner (k-runer).

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Runehøjde: Ca. 6 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kors, Et kryds, To punkter.

Skriftordning: A-siden: Indskriften er indfattet i et konturordnet rammebånd. På midterfladen nederst til højre ses et lille appendix m. rammestreger. B-siden: Processionskorsets stav fungerer som rammebånd (3 læsebare runer). Langs stenens kant (til højre under korsarmen) er indhugget tre runer.

Indskriftplacering:
På to af stenens fire sider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 395

DRM-nr.: V, 37