Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 218)(indskriftid: 218)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Allerslev-kalkristning 1

Fundomstændigheder:
De to graffitiindskrifter blev fundet i forbindelse med frilæggelsen og genåbningen af kirkens nordportal.

Opbevaringssted: In situ, men overkalket.

Genstandstype: Kalkristning.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Datering ud fra rune- og sprogformer samt den romanske portal, runerne er ridset ind i.

Fundsted: Præstø (Amt), Bårse (Herred), Allerslev (Sogn). Nr.: 050201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1915

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Kalkpuds.

Dimensioner: 5,5-6,5 cm

Bredde: 27 cm

Oprindelige mål: Målet gælder selve runeindskriften.

Tilstand: Overkalket.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 75

Dansk oversættelse:
Jordan ristede runerne; tyd det den som kan!

English translation:
Jórdan carved runes: interpret (them), he who can.

Transskription:
Iordan risti runur, raþi þæn ær kan.

Translitteration:
io=r(d)an risti runur= =ra=þi þæn ær kan

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Opfordringen til at tyde runerne kendes fra bl.a. svenske runindskrifter. I dette tilfælde, hvor indskriften er indristet uden skilletegn, er opfordringen ekstra relevant.

Læsningskommentar:
Ved den usikre d-rune ses en punkt samt en streg, der kunne angive, at runen er stungen. Desværre kan det ikke kontrolleres.

Tolkningskommentar:
Formen 'runur' for forventet 'runar', samt brugen af akkusativformen af det demonstrative pronomen 'sáR' for forventet nominativ har dateringsmæssig betydning.

Særlige tegn: Indskriften har ensidige a-, n,- og o-runer, men dobbeltsidig t-rune. Desuden flere binderuner: o=r samt a=þ. r-runen mellem "runur" og "raþi" runuraþi skal dobbeltlæses

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 5,5-6,5 cm

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Skriftordning: Lineær.

Indskriftplacering:
Ved nordportalens karm.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 222