Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 219)(indskriftid: 219)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Allerslev-kalkristning 2

Fundomstændigheder:
Fundet i forbindelse med genåbningen af krikens nordportal.

Opbevaringssted: In situ, men overkalket.

Genstandstype: Kalkristning.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Dateringen hviler på rune- og sprogtype samt den romanske portal.

Fundsted: Præstø (Amt), Bårse (Herred), Allerslev (Sogn). Nr.: 050201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1915

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Kalkpuds.

Dimensioner: 3-4,3 cm

Bredde: 27 cm

Oprindelige mål: Målene vedrører selve indskriften.

Tilstand: Overkalket i 1915.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 76

Dansk oversættelse:
Gyrd ristede sit navn ... messe.

English translation:
Gyrðr carvedhis name on ... mass.

Transskription:
Giurþ risti nafn sit o ... mæssu.

Translitteration:
kRyrþ : risti : nafn : sit | ø --=nyr-(-) : mæsu

Ornamenteret: Nej.

Tolkningskommentar:
Verbet rísta er svagtbøjet. Bevaret svagtryks -u i mæssu taler for tidlig datering.

Særlige tegn: Indskriften har yr-runen med lydværdien /y/ samt stungen u-rune for /w/

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 3-4,3 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Lineær.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 223