Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 331)(indskriftid: 331)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Allerum-sten†

Fundomstændigheder:
Da Skonvig omtaler den, ligger den på Allerum kirkes kirkegård.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Gravsten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1100-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering til romansk tid.

Fundsted: Skåne län (Amt), Luggude (Herred), Allerum (Sogn). Nr.: SV1201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1627

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Oprindelige mål: Ifølge Skonvig 3 alen og et kvarter høj og 1½ alen bred. Formodentlig trapezformet.

Tilstand: Stenen havde et brud inden den gik tabt.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 61

Dansk oversættelse:
Hil dig Maria nåde[fulde]; Herren være med dig; velsignet er du blandt kvinder og velsignet dit livs frugt. Amen. -Her ligger Hidulf Svens søn under.

English translation:
Hail Mary, (full of) grace. The Lord is with Thee; blessed art Thou among women and blessed the fruit of Thy womb. Amen. Hereunder lies Hildulfr Sveinn's son.

Transskription:
Ave Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hær liggr Hildulf Swen sun undær.

Translitteration:
[au(e) : maria : gragia : þominus : tækum : bænæþikta : tu : in : muliæribus : æt : bænæþiktus : fruktus : uæntris : tui : amæn : hær : ligr : hilþulf : suin : sun : uoþær :]

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
På stenens midte har den været ornementeret med et processionskors.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Indskriftplacering:
Langs oversidens kant.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 336 †