Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 197)(indskriftid: 197)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Allerup-sten†

Fundomstændigheder:
Omtalt af Skonvig ca. 1627, stenen sad da i kirkens vestmur. Efter Skonvigs målangivelser synes stenen at have siddet i et hjørne (jf. Moltke 1958:31f.).

Opbevaringssted: Gået tabt, muligvis overkalket.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i Allerup Kirke.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Sb-nr.: 13

Datering: 1025-1100

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Runetypologisk- og sprogligt baseret datering.

Fundsted: Odense (Amt), Åsum (Herred), Allerup (Sogn). Nr.: 080801

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1627

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: Ca. 76 cm

Oprindelige mål: Efter Skonvig, som angiver bredden til ½ al, og tykkelsen til ½ kv.

Tilstand: Gået tabt.


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik 1956-58 (1956, 1958): Jon Skonvig og de andre runetegnere. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge I. Billeder og kildetext. II Skildring og kommentar Bibliotheca Arnamagnæana. Supplementum 1-2 . Ejnar Munksgaard, København

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 29

Dansk oversættelse:
... Tholfs søn, han tog denne sten i ... (og) satte den efter (sin) fader og (sin) moder Tonne(?).

English translation:
... Þólfr's son, he acquired this stone in ... placed in memory of (his) father and (his) mother Tonna (?).

Transskription:
... sun, Þōlfs, hann hændi stēn þannsi ā ... ... satti æft faður [o]k mōður Tonnu.

Translitteration:
[... sun : þolfs : han : hanti : stin : þansi : a : ... | ... sati : aft : faþur (:) -(k) : moþor : (t)on(o) :]

Ornamenteret: Nej.

Særlige tegn: o-runen gennemstreget fra venstre ned mod højre, gennemstreget a- og n-rune.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Bredsidens tekstbånd begynder forneden i højre side, indskriften på kantsiden løber opefter i venstre side og videre rundt (jf. Erik Moltke 1958:31f.)

Indskriftplacering:
Langs kanten på stenens bredside og på den tilstødende kantside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 201 †