Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 233)(indskriftid: 233)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Alsted-sten

Fundomstændigheder:
Stenen har så længe den har været kendt haft plads i Alsted kirke. På Worms tid var den indmuret i våbenhuset.

Opbevaringssted: I kirkens skib.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnummer 352440

Sb-nr.: 66

Datering: 1000-1050

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Sorø (Amt), Alsted (Herred), Alsted (Sogn). Nr.: 040101

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1643, før

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 140 cm

Bredde: 75 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt på det største sted.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 59

Dansk oversættelse:
Eskil satte disse stene efter Østen og sin broder Flir, Østens søn, Adelmærke (el. Adelsværd).

English translation:
Áskell placed these stones in memory of Eysteinn and (in memory of) Flir Chiff-banner/Good-sword, his (Áskell's) brother, Eysteinn's son.

Transskription:
Ǣskæll satti s[t]ēna þessi æftiR Ǿstēn ok FlīR, brōður sinn, sun Ǿstē[n]s, Aðalmæ[r]ki/Aðalmǣki.

Translitteration:
eskil : sati : sina : þesi : eftiR : ystin : auk : fliR : bruþur : sin : sun : ystis : aþal:miki

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Processionskors midt på stenens bredside.

Oversættelses- og sagkommentar:
Andetleddet i afdødes tilnavn Aðalmærki er dels forklaret som neutrumsordet mærki, 'mindesmærke' eller måske mere sandsynligt maskulinumsordet mǣkir 'sværd' (Peterson 2007 s. 16).

Særlige tegn: Stungen i- og u-rune er translittereret e og y.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: Ca. 9 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Konturordning, indskriften begynder nederst i venstre side.

Indskriftplacering:
På den ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 237