Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 823)(indskriftid: 823)

Stamdata:

Titel: Annelöv-sten

Fundomstændigheder:
Fundet ved bygningsarkæologisk undersøgelse i sammenhæng med restaurering af Annelövs kirke. Stenen lå i den sydlige del af skibets mur i bundskiftet umiddelbart ovenpå sokkelstenene.

Opbevaringssted: In situ.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement kirkemur.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1000-1100

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Kirken er fra 1100-tallet, og rune- samt sprogformerne tyder på en ikke alt for tidlig datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Onsjö (Herred), Annelöv (Sogn). Nr.: SV1401

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1967

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 100 cm

Bredde: 26 cm

Tilstand: God.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 63

Dansk oversættelse:
Marinus?

English translation:
Marinus(?)/Maurins(?)

Transskription:
Marinus(?)/Maurins(?)

Translitteration:
mahrns

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: Ca. 10 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Lineær.

Indskriftplacering:
På stenens ene smalside i dennes længderetning.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: FV1968;282