Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 116)(indskriftid: 116)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Asferg-sten

Alternativ titel: Ejstrup-stenen

Fundomstændigheder:
Runestenen blev opgravet sammen med en mængde andre sten ved sløjfning af en høj på Ejstrup Mølles mark. En forbipasserende bonde afskrev runerne, men ikke desto mindre blev stenen genanvendt som brosten foran gangdøren i møllen, men købt af Oldsagskommissionen 1810 og fragtet til København i 1825.

Opbevaringssted: Nationalmuseets runehal.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt kortvarigt uden for gangdøren i Ejstrup Mølle.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: MCCCCXV

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Randers (Amt), Nørhald (Herred), Asferg (Sogn). Nr.: 140601

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1795

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 150 cm

Bredde: 75 cm

Tykkelse: 50 cm

Tilstand: Runestenen er ganske godt bevaret. Der er kun ganske lidt forvitring i stenens øverste højre hjørne.


Stikord:


Thegn
Fejlristning
Stole-s

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 47

Dansk oversættelse:
Thorger Tokes søn rejste denne sten efter sin broder Mule, en meget god thegn.

English translation:
Þorgeirr Tóki's son raised this stone in memory of Múli, his brother, a very good þegn.

Transskription:
ÞōrgēRR Tōka sun rēsþi stēn þannsi æftiR Mūla, brōð[u]r sinn, harða gōðr þe[g]n.

Translitteration:
: þurgiR : tuka : sun : risþi : stin : þąnnsi : iftiR : mula : bruþr : | sin : harþą : kuþru : þin :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Mange *fejlristninger

Læsningskommentar:
Flere fejlskrivninger,f. eks. kuþru : þin og gentagelse af n i þąnnsi, harþą for harþa.

Tolkningskommentar:
Det fejlskrevne "harþą : kuþru : þin" er enten fejl for den ventede apposition i akkusativ "harða gōðan þe[g]n" eller fri apposition i nominativ "harða góðr þe[g]n"; i så fald med en uetymologisk støttevokal i kuþru. Som det mindst indgribende tolkningsalternativ, må appositionen i nominativ foretrækkes. Af indskrifttypologiske grunde er det mest sandsynligt, at der er tale om en apposition til den afdøde, jævnfør fx Kolind-stenen, MJy 42.

Særlige tegn: *Stole-s

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10-11,7 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Overgangstilfælde mellem bustrofedon og konturordning. Indskriften begynder nederst i venstre side.

Indskriftplacering:
På den ene side af stenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 121

DRM-nr.: II, 50