Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 629)(indskriftid: 629)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Asmild-sten

Fundomstændigheder:
Stenen er fundet i september 1950 som bygningssten i Asmild Klosterkirke. Den lå med runerne vendt på hovedet på ydersiden af nordtårnets østmur (fra omkring 1100) ved kirkens norddør, ca. ½ m over daværende gulvniveau, dvs. en halv m under det nuværende.

Opbevaringssted: I våbenhuset.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i klosterkirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnummer 200987

Sb-nr.: 243

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Viborg (Amt), Nørlyng (Herred), Asmild (Sogn). Nr.: 130801

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1950

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 118 cm

Bredde: 66 cm

Tykkelse: 30 cm

Tilstand: Fod og top er (sekundært) borthugget, i toppen går bruddet gennem 2. linjes sidste rune. Bunden fint tilhugget.


Stikord:


Tidendemand?

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 28

Dansk oversættelse:
Thorgun(d), datter af af Thorgot, søn af Thjodulv, satte denne sten efter sin ægtefælle Bose, tidenders mand {muaR} H ... datter.

English translation:
Þorgunnr, Þorgautr's daughter, son of Þjóþulfr, placed this stone in memory of Bósi, her husband, a herald(?) {muaR} H ... daughter.

Transskription:
Þurgundr Þurgots dottiR, Þiuþulfs sunaR, satti sten þæssi æftiR Bosa, wær sin, tiþenda mann, {muaR h}... dottur.

Translitteration:
Side A þurkutr : þurkus : | tutiR : þkuþulfs : suna(R) | sati : stin : þąsi : iftiR : busa Side B uir sin : tiþita : mąn : muaR : h-... | : tutur :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Tidenders mand eller en stillingsbetegnelse: *tidendemand

Læsningskommentar:
Toppen af stenen er slået af, derfor mangler eventuelt et skilletegn i afslutningen af midterlinjen på A-siden samt nogle runer øverst på smalsiden.

Tolkningskommentar:
Forskellige forslag til tolkningen af B-siden.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 4-17 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i parallelordning i et forud indrammet felt på A-siden med en lang midterlinje og to kortere sidelinjer, den læses nedefra, begyndende i venstre side.

Indskriftplacering:
I indramning på bredsiden og i en lang linje med en tilføjelse udenfor på den ene smalside.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;306