Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1051)(indskriftid: 1231)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Aversi-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund fra en pløjning i 1915. Fundet i det øverste jordlag.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: Danefæ no. 8/15

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Præstø (Amt), Tybjerg (Herred), Aversi (Sogn). Nr.: 050701

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1915

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 25,6mm

Tilstand: Okay stand; lettere bulet og smudset.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 16. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj IK 215

Dansk oversættelse:
Brakteaten indeholder ingen egentlig indskrift.

English translation:
The bracteat does not contain any regular inscription.

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstrevendt mandsfigur med skraveret og perleomsluttet hårpragt stående bag et ligeledes venstrevendt dyr med to store ører og en lang tunge ud af munden. Under dyrets hoved ses et svastika, og over dets ører et svastika med bistave og en samling af tre perler. Brakteatens ikonografiske konturer og detaljer er nært beslægtet med Fyn 2, IK249, Ejby, IK238, Mols, IK357, Fredrikstad, IK244, de to stempel-identiske Kjøllergård 1 og 2, IK95,1, IK95,2, og Danmark 2 og 3, IK364, IK199. Ligeledes har en gruppe af brakteater med 'laukaR'-forvanskninger også nære motivmæssige ligheder; det gælder Maglemose 2, IK301, Hammenhög, IK267, Danmark 1, 229, og Lynge-Gyde, IK298. Alle ovenstående brakteater har især hårpragt, næse-øje-kontur og visse andre konturer ved det firbenede dyr tilfælles (Hauck et al. 186:Bd.1:16).

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Brakteaten er ikke forsynet med en egentlig indskrift, men tre af de symboler, der omgiver mandshovedet og hesten, er runelignende: dels en t-rune ud for hestens pande, dels et kryds eller en g-rune med ekstra bistave mellem bagbenene og endelig et kryds eller en g-rune mellem forbenene.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR51