Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 185)(indskriftid: 185)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Avnslev-sten†

Fundomstændigheder:
Iflg. Skonvig er stenen flyttet fra en høj lige syd for Avnslev Kirke til Avnslev-kirkegårdsmuren, herfra er den ført til København ca. 1652 og anbragt på Trinitatis Kirkegård.

Opbevaringssted: Tabt ved Københavns brand i 1728.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Både foroven og forneden er der slået stykker af stenen, som det fremgår af Skonvigs tegning.

Anvendelse: Runesten, brudstykke genanvendt i kirkegårdsmuren.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Sb-nr.: 76

Datering: 700-800

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Runestenens kontekst levner ikke mulighed for en datering, men selve runetyperne tyder på en datering til 700-tallet.

Fundsted: Svendborg (Amt), Vindinge (Herred), Avnslev (Sogn). Nr.: 090601

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1623

Arkæologisk periode: Overgangen germansk jernalder/vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 94 cm

Oprindelige mål: Mål omregnet efter *Skonvigs angivelser (omkreds 157 cm).


Stikord:


Skonvig, J.
Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 48

Dansk oversættelse:
... står denne sten. Ro... satte ... og Roulv gjorde ...

English translation:
... stands this stone. Hróð-... placed ... and Hróðulfr made ...

Transskription:
... [st]ændR stæinn sāsi, satti Rō[ð](?)... gærði ok RōulfR ...

Translitteration:
Side A [... --(ą)(t)R stAin | sAsi sAti ru...] Side B [... kArþi Auk | ruul(f)(R) ...]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Beslægtet med Flemløse-sten 1 (DK Fyn 2), Flemløse-sten 2 (DK Fyn 3) og Helnæs-sten (DK Fyn 8).

Læsningskommentar:
Jf. Erik Moltkes overvejelser om rekonstruktionen af den fragmentariske indskrift på grundlag af de overleverede tegninger (Moltke 1958:35f.)

Runetypologi:
Tidlig vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Runeindskriften i *bustrofedon på både A- og B-siden begynder på tegningen i 3.linje fra venstre.

Indskriftplacering:
På begge sider af runestenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 189 †