Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 220)(indskriftid: 220)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bårse-font

Fundomstændigheder:
Indskriften blev først kendt gennem *Wiborgs indberetning i 1843.

Genstandstype: Døbefont.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1250-1275

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Præstø (Amt), Bårse (Herred), Bårse (Sogn). Nr.: 050203

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1843

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 78 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over gulvet. Den fulde højde er 94 cm. Den udvendige diameter er 70 cm, den indvendige er 52 mens fodens diameter er 63 cm.


Stikord:


Wiborg.
Gyldental
Kalenderruner

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 78

Dansk oversættelse:
Bonde Fris gjorde mig. Esger Rød lod mig gøre. *Gyldentalsrækken.

English translation:
Bondo (the) Frisian made me, Esgervs Red had me made. Golden numbers.

Transskription:
Bondo Friso me fecit. Esgervs Røth me fecit fieri. fuþorkhniastblmy---.

Translitteration:
+ BONDO FRISO ME FECIT | ESGERVS RØTH ME FECIT : FIERI | fuþorkhniastblmy---

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Indskriften er skrevet i felterne i en frise som foruden indskriften har forskellige planteornamenter.

Oversættelses- og sagkommentar:
Runer brugt som *gyldental - *kalenderruner - med talværdierne 1-19.

Læsningskommentar:
Bortset fra *gyldentalsrækken består indskriften af majuskler. Ombytning af m og l i gyldentalsrækken (påvirkning fra alfabetet).

Tolkningskommentar:
Mesterformel og oplysning om donator på latin samt *kalenderruner.

Særlige tegn: Futhark-rækken suppleret med tre tegn (a=l arlaug, m=m þvimaþr, þ=þ bælgþorn) udgør de 19 *gyldental i kirkekalenderen (jf. DR: 812).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Latin.

Runehøjde: 4,5-5,8 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Vandrette linjer.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i 3 af de 7 felter på fontekummen, kalenderrunerne i en linje under de to linjer med majuskler.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 224

DRM-nr.: VIIAa, 6