Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 453)(indskriftid: 453)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Börringe-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører depot indleveret til Historiska Museet i Stockholm i 1855. Sandsynligvis er den fundet ved Börringekloster. De øvrige genstande omfatter tre andre C-brakteater.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Historiska museet
Sverige

Inventarnr.: 2119

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Vemmenhögs (Herred), Börringe (Sogn). Nr.: SV2001

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1855

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 27mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 157. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 26

Dansk oversættelse:
'løg ... øl?'

English translation:
'leek ... ale?'

Transskription:
laukaR ... al(u)?

Translitteration:
laukaR tanulu : al

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser formentlig et venstrevendt hoved med stejlt stående hår, som slår en sløjfe og ender i en hale. Hovedet bærer ikke diadem og er noget abstrakt og konturløst sammenstillet med de øvrige motiver i denne kreds; Han og hesten. Under, i mere vanlig stil, er et ligeledes venstrevendt dyr med horn, øre og udstrakt tunge. Overfor det ’formløse’ ansigt, rørende ved dets strittende hår med sit næb, svæver en fugl med fin, sløjfeagtig krop. IK peger på enkelte særegne træk, som går igen på Tjurkö 2, IK185, – såsom det konturløse ansigt med to ’ører’ og dyrehovedets udformning; sno-tunge, rund mule med oval mund, cirkelrundt øje med pupil, og at der både ses horn og øre. Begge indskrifter 'laukaR' og 'al(u)' er også elementer, vi genfinder på andre brakteater, såsom Års, IK8, der har et tydeligt 'laukaR', og Skrydstrup, IK166, og Skåne 1, IK149,1, som bærer begge indskrifterne (Hauck et al. 1985:Bd.1:57ff.)

Tolkningskommentar:
Ifølge IK er de to runer [al], som står efter kolonet, sandsynligvis en forkortelse/forvanskning af værnebegrebet 'alu' (Hauck et al. 1985:Bd.1:57).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Skriften under dyrets ben er venstrevendt og den der følger menneskehovedets hår er højrevendt.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret to steder; henholdsvis nederst på brakteaten, mellem dyret ben og i højre side følgende menneskehovedets hår, startende ved hestehalens spids.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR63

KJ nr.: 110