Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 254)(indskriftid: 254)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Bösarp-stenfragmenter

Fundomstændigheder:
Disse fire brudstykker, som måske har tilhørt samme sten, er fundet på forskellig tid og sted, dog temmelig nær hinanden. Maskestenen (a) fandtes blandt de tilkørte sten ved bygning af en bro i 1906 over Gislöv Å. Det oplystes, at den havde stået i et gammelt "fehavejäre" ved en gård i S. Virestad. På samme gård opdagede man 1908 ved rensning af brønden skibs-brudstykket (b), der sad i brøndvæggen. Runefragmentet (c) blev fundet i 1914 på Ryllagården (i 4 stykker) i grunden til den 1897 nedbrændte østre udhuslænge. Fragment d blev fundet i brønden (Rydbeck 1944:57-62)..

Opbevaringssted: Maskefragmentet udstillet i Trelleborg.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten.

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Datering i henhold til *maskemotivet, som ofte forekommer i forbindelse med *Mammenstil dateret til slutningen af 10. årh. og begyndelsen af 11. årh.

Fundsted: Skåne län (Amt), Skytts (Herred), Bösarp (Sogn). Nr.: SV1703

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1906-1914

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: varierende

Bredde: varierende

Tykkelse: varierende

Oprindelige mål: De fire brudstykker har varierende størrelse. Brudstykke a: 87x32-42 cm, brudstykke b: 39x59x50 cm, brudstykke c: 81,5x50x51 cm, brudstykke d: 14-26x70x46-47 cm. Flere fragmenter fundet i 1944 (Rydbeck 1944:57-62)

Tilstand: Fire fragmenter af formentlig samme sten, eller måske af en billedsten og en runesten.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 71

Dansk oversættelse:
Toke satte...

English translation:
Tóki placed ...

Transskription:
Tōki satti ...

Translitteration:
tuki : sati : -...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
*Maskemotiv, *skibsmotiv.

Særlige tegn: k-runen er en *venderune; stole-s.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 14-15 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften læses fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
Ukendt

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 258