Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 168)(indskriftid: 168)

Thumbnails af billeder:

           

Stamdata:

Titel: Bøstrup-røgelseskar

Fundomstændigheder:
I indberetning: Karret var tidligere ophængt i Bøstrup Kirke. Røgelseskarret har i en periode været i privat eje, men blev skænket til Nationalmuseet i 1842.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, udstillingen.

Genstandstype: Røgelseskar.

Genstandstypekommentar: Øverst er karrets låg udformet som en korsbygning med fire gavle. Ophæng er bevaret. Karret har tre sæt øskener, hvoraf to er erstattet af jernøskener.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvori man opbevarede gløder til tænding af alterlys (Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 6548

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk er der tale om et kar af romansk type. Korsbygningstypen var populær på kontinentet omkring 1200 og senere, og Bøstrupkarret er lokal produktion inspireret herfra (se Westermann-Angerhausen 2003). Sprog- og runetypologi understøtter en datering til (midten) af 1200-tallet.

Fundsted: Svendborg (Amt), Langelands Nørre (Herred), Bøstrup (Sogn). Nr.: 090201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1702

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 18,5

Oprindelige mål: Højde inklusiv bund og ring: 34 cm. Diameter: 18,5 cm.

Tilstand: Bunden er gennembrudt, og foden erstattet af fastnittet jernbund.


Litteraturhenvisning(er):


Grinder-Hansen, Poul. 2002 (2002): Danmarks middelalder og renæssance. Nationalmuseets vejledninger . København

Westermann-Angerhausen, Hiltrud. 2003 (2003 [1992]): Medieval Censers in Scandinavia. Problems of Origin and Distribution Hafnia. Copenhagen papers in the History of Art 12 p. 79-95. København

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 35

Dansk oversættelse:
Mester Jakob Rød gjorde mig.

English translation:
Master Iacobus Red made me.

Transskription:
Magister Ia[c]obus Rufus me fecit.

Translitteration:
(+) magistær : ia-(o)bus : ruffus : me feciþ : X

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Karrets låg har forskelligt formede røghuller. Karret er desuden dekoreret med stregmønstre. Indskriften indgår i ornamentikken på skåldelen.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en mesterformel. Ludwig Wimmer opfattede det afsluttende X, jf. translitterationen, som tegn for Kristus (jf. DRM 4. bds 1. afd.:131).

Læsningskommentar:
Indskriften har rimeligvis været indledt at et korsformet tegn; på dette sted er metallet brudt, men der er tydelige spor af en vandret streg (Olesen 2007:48 f. med henv.). Latinsk "fecit" er skrevet med særlig c-rune i position foran fortungevokal, mens finalt t har þ som modsvarighed.

Særlige tegn: Langstavet c-rune i ordet "feciþ". Lavtsiddende bistave på f-runer. m-runens bistave sidder forskudt. Stungne runer: med streg: i (e), med punkt mellem hovedstav og bistav: k (g).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Latin.

Runehøjde: 1,5 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds, To punkter.

Skriftordning: Ensrettet linje. Dobbelt rammelinie som respekteres, men med vaklen mellem inderste og yderste rammelinje.

Indskriftplacering:
Underskålen. Ved randen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 172