Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 290)(indskriftid: 290)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Baldringe-sten

Fundomstændigheder:
Denne indskrift blev aftegnet af Chr. *Stistrup på en rejse i Skåne, hvor den sad i Baldringe kirkegårdsmur.

Opbevaringssted: Baldringe kirkegård.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i kirkegårdsdige.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering. Ornamentik.

Fundsted: Skåne län (Amt), Herrestads (Herred), Baldringe (Sogn). Nr.: SV0801

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1693, før

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 141 cm

Bredde: 85 cm

Tykkelse: 38 cm

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 28

Dansk oversættelse:
Troels satte disse kumler efter sin fader Tomme den spåkyndige, Frøds søn, en meget god thegn.

English translation:
Þorgísl placed this monument in memory of his father Tumi Foresighted, Frøðr's son, a very good þegn.

Transskription:
Þōrgīsl satti kumbl þausi æftiR Tōma Spān FrǿðaR sun, faður sinn, harða gōðan þegn.

Translitteration:
: þurkisl : sati : kubl : þausi : aftiR : tuma : sban : | : fruþaR : sun : faþur : sin : harþa : kuþan : | : þikn

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Spiralornamentik, samlende 'lilje' mod toppen af stenen og over det korte afsluttende runebånd midt på stenen.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,5-8,5 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kryds, To punkter.

Skriftordning: Indskriften læses fra venstre mod højre i *dobbelt konturordning begyndende i stenens nederste venstre hjørne og opad langs kanten.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 294

DRM-nr.: IV, 2